Общи условия за ползване и политика за поверителност

Общи условия за ползване и политика за поверителност

Това са Общите условия за използване на сайта Wine Travel. Тези общи условия представляват своеобразен договор между Вас и сайта Wine Travel, което Ви дава правото да използвате услугите на сайта само за лични и нетърговски цели при спазване на нашите  условия по-долу. Настоящите общи условия се отнасят само за взаимоотношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Wine Travel. Чрез достъпа до сайта, Вие се съгласявате с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта Wine Travel.

Вие като потребители  получавате правото да ползвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение и/или коментар във форумите, Вие като потребители се съгласявате да спазвате други, различни правила за ползване на форуми и  Wine Travel  не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

Авторски права

Ние уважаваме правата на интелектуална собственост на други лица. Ако смятате, че Вашата работа е копирана по начин, който представлява нарушение на авторските Ви права или сте наясно с материал, който нарушава авторските права на на уеб сайта, моля, свържете се с нас, за да  ни предоставите следната информация: електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; описание на авторски права, за който твърдите е била нарушена; описание на мястото, където материала, за който твърдите, че нарушава се намира на интернет страници; Вашия адрес, телефонен номер, и-мейл адрес; писмена декларация от Вас, ако вярвате в добросъвестно, че разглежданата употреба не е разрешена от собственика на авторските права, от негов представител или от закона; декларация от Вас, ако горепосочената информация ви е точна и  Вие сте собственикът на авторските права или упълномощен да действа от името на собственика на авторските права. Всяка една от гореизброените информации би ни била полезна за спазване на авторското право.

Връзки към други сайтове на интернет страниците могат да съдържат препратки към недостоверна информация.  Ние не сме отговорни за съдържанието, точността и становищата, изразени в други сайтове, както и дали други сайтове не са разследвани, следени  или проверени за точност или целесъобразност;  каквито и да било връзки, съдържащи се на интернет страниците не предполагат одобрение или потвърждение на тези страници от нас. Когато влезете в тези сайтове на трети страни, Вие правите това на свой собствен риск. Ние нямаме способността да цензурираме или редактираме съдържанието на всички сайтове на трети страни. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от използването или достъпа до някои от сайтовете на трети страни, включително, но не само, информация, материали, продукти или услуги, публикувани или предлагани на всеки от сайтовете на трети лица. Такива трети страни могат да имат своя декларация за поверителност, различна от нашата и тези сайтове могат да предложат по-малко сигурност, отколкото нашия уебсайт. Ако решите да напусне нашия сайт, за да получите достъп до други уеб сайтове, вие правите това на свой собствен риск и най-напред трябва да се запознаете с техните условия на поверителност.

Поверителност

Като администратор на лични данни,  Wine Travel обработва лични данни при условията на нашата Политика за защита на личните данни.  Политиката е неразделна част от Общите условия.

 Органичаване на отговорността

Wine Travel прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Wine Travel  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. WineTravel полага усилия да защити нейната безопасност от злонамерени и зловредни атаки на трети лица.

News Travel не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта News Travel към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Wine Travel  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия .

Wine Travel си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

Политика за използване на   Coockies/Бисквитки 

Wine Travel  използва „Бисквитки“ с цел предоставяне на услугата в случаи като: съхранение на настройки на услугата, запазване на критерии за търсене, автоматичен вход, статистика, „Бисквитки“за управление на банер системата.

„Бисквитки“на трети страни: Сайтът използва Google Analytics за статистически цели. Информация за употребата на „Бисквитки“от тяхна страна може да намерите в техния сайт.

Wine Travel не съхранява в „Бисквитки“лична информация.

По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър:

  • да приема всички Cookies,
  • да Ви пита изрично за всякo Cookies или
  • да забраните изцяло получаването на Cookies.

Информация за настройките на Вашия брaузър можете да намерите в неговата документация.